Sfântul Gheorghe Maica Domnului
Interiorul bisericii
Pagina principală Biserica Direcţii Preot paroh Program religios Şcoala duminicală Sala Dacia Cărţi şi icoane English version English
Aripa de vest a bisericii

Biserica Ortodoxă Română Sfântul Gheorghe
247 Rosethorn Ave.
Toronto ON, M6M 3K9
Tel.: 905-770-8529


- Scurt istoric -

    Existenţa românilor în Toronto a început să fie simţită abia după cel de-al II-lea război mondial. Un fir de tradiţie şi viaţă românească, totuşi, a existat şi înainte prin organizarea diferitelor manifestări româneşti de către un Club social. După stabilirea în Toronto a unui număr mai mare de români, veniţi între 1948 - 1954, s-a început o mai activă viaţă românească prin înfiinţarea Asociaţiei Religioase şi Culturale Române.
    Simţindu-se nevoia înfiinţării unei biserici, la Adunarea Generală din 31 ianuarie 1954 Asociaţia hotărăşte să se transforme în Biserica Ortodoxă Română cu hramul "Sfântul Gheorghe" şi să cumpere o Casă Românească în Toronto. Clădirea a fost găsită şi cumpărată cu suma de $21,500 la adresa 324 Broadview Ave. Românii care au garantat cumpărarea clădirii au fost următorii: Gheorghe Puşcaş, John Panda, Constantin Magirescu, Nicolae Baboi şi prof. Vasile Posteucă.
    La 16 mai 1954 Adunarea Generală alege ca preot paroh al parohiei pe teologul Nicolae Zelea, absolvent de teologie la Cernăuti, refugiat în Hamilton, Ontario. În 19 şi 20 iunie 1954 teologul Nicolae Zelea este hirotonit preot în Biserica Ortodoxă Română "Buna-Vestire" din Montreal (al cărei preot paroh era Pr. Petre Popescu), de Î.P.S. Sa Arhiepiscopul Grigore, în numele Î.P.S. Sale Mitropolitul Visarion Puiu, fost Mitropolit al Bucovinei şi Maramureşului.
    Duminică, 27 iunie 1954, are loc primul serviciu religios, prin oficierea Sfintei Liturghii de către primul preot paroh, proaspătul hirotonit, Părintele Nicolae Zelea, în Capela amenajată la Casa Română de la 324 Broadview Ave.
    La 29 octombrie 1954 Adunarea Generală a Parohiei a hotărât, în unanimitate, să intre sub jurisdicţia Prea Sfinţiei Sale Valerian Trifa de la Vatra Românească din Jackson, Michigan, S.U.A.
    Viaţa socială, culturală şi, mai ales, spirituală a românilor din Toronto, cu toate greutăţile începutului, încetul cu încetul, a continuat să se dezvolte.
    Un mare număr de români noi veniţi în Canada, din alte părţi sau din lagăre, au beneficiat de ajutorul Comunităţii Bisericii "Sfântul Gheorghe". Membrii ei, donând bani sau găzduind pe noii veniţi, care pe vremea aceea nu primeau nici un ajutor de la guvernul Canadei, s-au dovedit adevăraţi creştini şi patrioţi români, membrii de nădejde ai Bisericii "Sfântul Gheorghe".
    În anul 1957 a luat fiinţă, pe lângă parohie un Credit Union pentru ajutor reciproc.
    În anul 1963 s-a înfiinţat Reuniunea Doamnelor care, în decursul anilor a fost de un mare ajutor la organizarea diferitelor activităţi ale parohiei. Menţionăm că prima preşedintă a Reuniunii Doamnelor a fost D-na Ana Ştefănescu, originară din Arad, care a depus multă muncă pentru menţinerea vieţii parohiei.
    Printre personalităţile de seamă care au vizitat parohia, cu sediul la 324 Broadview Ave. menţionăm:
   - în anul 1959 Prea Sfinţia Sa Episcopul Valerian Trifa
   - în anul 1960, cu ocazia sărbătoririi Zilei de 10 Mai, Alteţa Sa Regală Prinţesa Ileana a României care, mai târziu avea să îmbrace haina monahală ajungând Stareţa Mănăstirii de la Ellwood City, PA, S.U.A.
    Tot atunci Prinţesa Ileana a fost invitată de onoare a Asociaţiei Clerului Ortodox din Toronto şi a luat parte la Manifestarea Ortodoxiei ţinînd o conferinţă religioasă la Massey Hall, Toronto.
    Personalităţi din viaţa politică care au vizitat parohia:
   - Excelenţa Sa D-nul Roland Michener, şeful Parlamentului Federal din Ottawa, care a ajuns apoi Ambasadorul Canadei în India şi, în cele din urmă, Guvernatorul General al Canadei
   - Primarii: Alan Tonks şi John White.

    Din lumea exilului românesc a vizitat parohia şi poetul Aron Cotrus.

    În anul 1970, parohia fiind într-o continuă dezvoltare, s-a cumpărat cu suma de $55,000 clădirea Bisericii Anglicane din 247 Rosethorn Ave., Toronto. Clădirea bisericii a fost amenajată ca locaş de cult ortodox şi binecuvântată de P.S. Sa Valerian Trifa în zilele de 23 si 24 aprilie 1971.
    Viaţa spirituală şi culturală continuă să se dezvolte şi, ca urmare, se infiinţează o mică Asociaţie a tineretului, parte din AROY (American Romanian Orthodox Youth - din cadrul Episcopiei).
    În anul 1972 se înfiinţează în cadrul parohiei Asociaţia Culturală Dacia care îşi desfăşoară activitatea neîntrerupt până astăzi.
    La 1 februarie 1981, împlinind vârsta de 65 de ani şi din motive de sănătate, Părintele Nicolae Zelea se pensionează.
    Se cuvine să menţionăm că, prin slujirea plină de devotament a Părintelui Zelea, s-au înfiinţat , în timp, şi parohiile "Sfântul Ioan Botezătorul" din Kitchener, "Sfântul Nicolae" din Ottawa şi "Sfânta Cruce" din London, toate în provincia Ontario. Pentru rodnica sa activitate Părintele Nicolae Zelea este hirotonit protopop onorific al Episcopiei de către P.S. Sa Nathaniel, noul Episcop al Episcopiei de la Vatra.

    La 1 februarie 1981 noul preot ales, Părintele Nicolae Tănase, îşi începe activitatea la Biserica "Sfântul Gheorghe", în Toronto, fiind transferat de la parohia "Sfântul Ioan Botezătorul" din Kitchener, ca preot administrator pe o perioadă de 2 ani. La 30 septembrie 1983 Părintele Tănase îşi anunţă demisia începând cu data de 15 noiembrie, dar în ziua de 5 noiembrie 1983 moare într-un tragic accident de maşină împreună cu preoteasa Anita Tănase, fiind regretaţi de toţi credincioşii. În locul lui a fost ales ca preot administrator Părintele Sterie Mihadas, pensionar, stabilit în Toronto.
    În anul 1986 a fost ales ca preot paroh permanent Preotul Mihai Handrabur, adus cu familia din Elveţia. Viaţa religioasă şi culturală a parohiei devine agitată, intrând într-un declin declanşat de acţiunile de fărâmiţare a diasporei ale guvernului dictaturii comuniste de la Bucureşti, care au reuşit, prin diferite persoane stabilite în Toronto, să strecoare neîncredere între români, mai ales între cei mai noi veniţi.

    Pe fondul fărâmiţărilor în grupuri şi grupuleţe şi al intereselor "politice" de a distruge parohia "Sfântul Gheorghe" considerată dizidentă, fiind cea care s-a opus mereu guvernului de la Bucureşti, bunii credincioşi loiali parohiei au organizat, în primăvara anului 1990, concurs pentru alegerea unui nou preot paroh permanent. A fost ales părintele Ioan Bunea, născut în oraşul Victoria, judeţul Braşov, România, stabilit în Hamilton - Stoney Creek, Ontario, instalat oficial la 16 Septembrie de către P.S. Sa Episcopul Nathaniel Popp.
    Părintele Ioan Bunea este Licenţiat în Teologie, absolvind Facultatea de Teologie din Sibiu în anul 1979. A slujit ca diacon onorific şi apoi preot onorific pe seama Catedralei Arhiepiscopiei Sibiului între anii 1980-1987 timp în care a ocupat şi poziţia de arhivist în cadrul Arhivei Arhiepiscopiei Sibiului. La 5 septembrie 1987 Părintele Ioan Bunea vine în vizită la sora sa în Hamilton şi refuză să se mai întoarcă în România. Abia la 29 ianuarie 1990 reuşeşte să-şi reîntregească familia când, după doi ani şi jumătate de despărţire, preoteasa Mihaela şi cei doi fii Ciprian-Ioan şi Cătălin-Florentin sosesc pe pământ canadian. Mutându-se în Toronto şi-a început activitatea la biserica "Sfântul Gheorghe". Părintele Ioan a fost instalat oficial ca preot paroh al Bisericii Ortodoxe Române "Sfântul Gheorghe" din Toronto, la data de 16 septembrie 1990 de către Înalt Prea Sfinţia Sa Arhiepiscopul Nathaniel de la Episcopia Ortodoxă Română de la Vatra Romanească.

    Pe parcursul celor 20 de ani care au trecut de la instalarea părintelui Bunea, cu ajutorul Bunului Dumnezeu, Biserica noastră a cunoscut o perioadă înfloritoare, devenind un adevărat simbol al ortodoxiei româneşti ce contribuie la păstrarea religiei, culturii şi tradiţiilor strămoşeşti în comunitatea românilor de pe aceste meleaguri. De-a lungul celor 20 de ani, ne-am rugat împreună, am muncit împreună, căci depăşirea oricărui obstacol n-a fost posibilă decât prin unirea deplină a forţelor noastre şi prin credinţa că porunca duhovnicească "Toate câte le faceţi, spre slava lui Dumnezeu să le faceţi" va fi împlinită. Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie săvârşită permanent în Biserica noastră a fost hrana sufletească pe care am primit-o pentru a duce la bun sfârşit lucrarea noastră.

    Ne-am bucurat împreună la fiecare pas făcut înainte, iar oaspeţii noştrii dragi, care ne-au călcat pragul de-a lungul anilor, au fost şi ei parte la împlinirile noastre. ÎPS Sa Nathaniel, PS Sa Irineu, au fost in mijlocul nostru de nenumărate ori. Liturghiile arhiereşti săvârşite în această Biserică rămân puncte de reper pentru spiritualitatea românească din Toronto. I-am primit cu ospitalitate şi pe ÎPS Sa Mitropolitul Iosif, ÎPS Sa Arhiepiscopul Nicolae, numeroşi alţi preoţi, diaconi, slujitori ai credinţei noastre strămoşeşti şi ne-am rugat împreună în Biserica Sfântul Gheorghe. Parohia noastră a fost onorată de vizita facută în anul 1992 de către Majestatea Sa Regele Mihai I împreună cu Regina Ana şi Principesa Margareta.

Sărbătoarea românilor     Aşa cum am mai spus, lucrarea de înfrumuseţare a Bisericii Sfântul Gheorghe s-a realizat pe parcursul ultimelor 2 decenii. Trebuie menţionat că toate lucrările de renovare şi înnoire a Bisericii noastre au fost iniţiate şi coordonate de Părintele Paroh Ioan Bunea. Bineînţeles că la aceasta dumnezeiască misiune au contribuit toţi cei ce din inimă au ajutat prin generoase donaţii sau prin efort şi muncă. Părintele Ioan Bunea, nu numai că a iniţiat aceste lucrări, dar a şi participat activ la executarea lor, prin muncă voluntară, alături de membrii familiei sale şi de alţi numeroşi enoriasi.

    Între anii 1997 şi 1999, întreaga Biserică a fost împodobită cu pictură murală de inspiraţie ortodox-bizantină. O pictură bisericească are după cum ştim 3 funcţii principale: didactică, estetică, dar mai ales harică, care este împlinită prin însăşi sfinţirea Bisericii, prin puterea Duhului Sfânt. Execuţia acestei splendide realizări spirituale şi în aceeaşi masură artistice, aparţine iconografului Nicolae Enachi din Toronto. Dispunerea icoanelor în Biserica Sfântul Gheorghe este conformă cu regulile ortodoxe, îmbinând armonios icoanele ce infăţişeaza marile praznice împărăteşti, cu alte secvenţe din Sfânta Scriptură precum şi cu icoane ale sfinţilor prăznuiţi de Biserica Ortodoxă.

Sărbătoarea românilor     În acelaşi registru iconografic, imaginea Bisericii noastre s-a întregit prin montarea la sfârşitul anului 2002 a unui nou iconostas realizat după un proiect aparţinând Preotului Ioan Bunea. Structura de lemn sculptat a fost executată în România de către un grup de sculptori din regiunea Târgu Neamţ. Stilul tradiţional românesc al acestor sculpturi se îmbină armonios cu pictura iconostasului, realizată tot in România de către pictorul Marian Verza din Sibiu. Aceeaşi echipă de sculptori din România au executat şi cele două scaune arhiereşti precum şi stranele, băncile şi ulterior ferestrele interioare, tot după proiectele părintelui paroh.
    Trebuie menţionate aici şi alte lucrări aferente executate în interiorul Bisericii: soleea de granit, pardoseala din plăci de porţelan, lambriuri de granit şi marmură, precum şi montarea Sfintei Mese din altarul Bisericii, toate acestea concepute de părintele Bunea, cu ajutorul voluntar şi donaţiile membrilor şi susţinătorilor parohiei.

    În prima parte a anului 2004, având la bază viziunea arhitecturală a Părintelui Ioan Bunea, s-a definitivat şi proiectul de extindere a clădirii Bisericii în părţile de nord şi vest. Executarea acestor lucrări a început un an mai târziu, în anul 2005. Au fost câţiva ani de muncă intensă şi efort uman dar şi financiar. Cu ajutorul Bunului Dumnezeu, membrii parohiei noastre au reuşit să treacă peste toate greutăţile şi iată că şi această importantă lucrare a fost finalizată şi platită integral. Imaginea exterioară a Bisericii a fost cu totul schimbată în bine printr-o noua faţadă a intrării în Biserică pe partea de nord, dar şi prin înălţarea celor 3 turle executate in stil ortodox tradiţional, deasupra acestei noi intrări. În anul 2010 s-a montat şi uşa principală a Bisericii, frumos executată în lemn masiv de stejar. S-au creat astfel noi spaţii interioare aferente (frumos decorate cu icoane donate de fondatorii acestei Biserici şi recondiţionate), s-au renovat scările interioare, dar s-a instalat şi un lift modern pentru a veni în ajutorul celor mai in vârstă, a celor bolnavi sau a celor cu copii mici. Se cuvine să remarcăm ajutorul acordat la executarea lucrărilor, în calitate de preşedinţi ai Consiliului Parohial, de domnii Ioan Haba şi Petru Dalea.

    Activităţile cultural-artistice, istorico-comemorative dar şi serbările de Crăciun ale copiilor din parohia noastră se desfăşoară în sala cunoscută sub numele de "Sala Dacia". Această incintă a fost integral renovată între anii 1994 şi 1996, pe baza unui proiect realizat de arhitectul George Coicea din Toronto, lucrările fiind executate prin voluntariat de bunii credincioşi sub supravegherea părintelui Ioan Bunea şi a domnilor Dan Chirtu, Ioan Haba şi Petru Dalea în calitate de preşedinţi ai Consiliului Parohial. Tapetarea pereţilor, renovarea tavanului, montarea coloanelor decorative, instalarea de candelabre şi ferestre noi, renovarea întregii bucătării aferente, pardoseala cu plăci de granit dar şi montarea unei scene permanente, fac din Sala Dacia un ambient plăcut pentru întrunirile membrilor acestei parohii. Aşa cum am mai menţionat, sărbătorile dedicate Hramului Bisericii, Zilei Unirii Principatelor din 24 Ianuarie, Zilei Unirii Basarabiei cu România din 27 martie, Zilei Naţionale a României din 1 Decembrie, precum şi numeroase alte banchete, spectacole, petreceri de Revelion, organizate de Consiliul Parohial, Asociatia Dacia, Comitetul doamnelor şi Asociaţia seniorilor, în folosul Bisericii, sunt parte integrantă a vieţii în comunitatea româneasca Sfântul Gheorghe din Toronto. La acestea se adaugă încântătoarele Serbări Anuale de Crăciun susţinute de elevii Şcolii Duminicale coordonate fără întrerupere din 1990 încoace de Preoteasa Mihaela Bunea.

    În cadrul Sfintei Liturghii de duminică sau de la marile sărbători de peste an, un rol important îl are corul bisericii, Vox Dacis. Glasurile acestor inimoşi membrii ai parohiei noastre se împletesc armonios în cadrul cântărilor liturgice dar pot fi ascultate şi cu ocazia Concertului de Colinde ce este organizat anual în preajma Sfintei Sărbători de Crăciun. Contribuţia dirijorilor Bogdan Jivan, Andreea Coza, Oana Coza, Doru Deboveanu, Victoria Iancu şi Aurica Costinescu a fost definitorie la formarea unui cor unitar ale cărui performanţe se îmbunătăţesc de la an la an. Dăruirea acestor oameni ca şi a membrilor corului este de remarcat pe deplin şi este răsplătită cu aplauzele noastre la fiecare Concert Vox Dacis.

Sărbătoarea românilor     Trebuie să menţionăm şi o altă activitate majoră prin care comunitatea românească Sfântul Gheorghe din Toronto se face remarcată în societatea multiculturală a acestei mari metropole nord-americane. Inaugurată la 25 septembrie 2004, cu ocazia aniversării a 50 de ani de existenţă a comunităţii româneşti din Toronto, din iniţiativa Părintelui Ioan Bunea, Sărbătoarea Românilor se înscrie ca manifestare principală a comunităţii româneşti în Toronto, la ea luând parte an de an numeroşi români din această zonă dar şi numeroşi curioşi de alte naţionalităţi. Programul variat susţinut de artişti români stabiliţi în Canada şi Statele Unite, dar şi invitaţi din România, oferă publicului spectator un crâmpei de cultură românească autentică pe aceste meleaguri îndepărtate. Spectacolele de dansuri populare româneşti susţinute de ansambluri din Ontario, Quebec dar şi Ohio USA, sunt probabil punctul de reper al acestor aşteptate festivaluri anuale. Standurile expoziţionale cu produse româneşti întregesc imaginea unui festival autentic în aer liber, găzduit iniţial de Dundas Square în downtown Toronto şi ulterior de Mel Lastman Square în North-York.

    În acelaşi registru de prezentare a tradiţiilor noastre strămoşeşti se înscrie şi participarea an de an la expoziţia organizată de primăria Toronto sub titulatura "Easter Around the World". Asociaţia Culturala Dacia aferentă parohiei noastre reprezintă cu succes comunitatea românească, standul expoziţional fiind mereu apreciat de vizitatorii români şi canadieni.

    Aşadar, s-au implinit 57 de ani de existenţă a comunităţii noastre. 57 de ani de muncă şi rugăciune, jertfă şi răbdare. 57 de ani în care numărul celor care au intrat în Biserica "Sfântul Gheorghe" din Toronto a fost foarte mare. La fiecare aniversare ne aducem aminte cu drag de toţi şi le mulţumim că au fost alături de noi, ca enoriaşi, ca oaspeţi sau ca simpli trecători. Se cuvine să ne aducem aminte şi de cei care nu mai sunt printre noi, care de-a lungul anilor au ţinut aprinsă flacăra ortodoxiei româneşti în Toronto. Jertfa acestor adevăraţi creştini români nu va fi uitată niciodată, iar memoria înaintaşilor va fi veşnic păstrată în inimile tuturor românilor de pe aceste meleaguri. Ne rugăm la Bunul Dumnezeu ca să răsplătească în împărăţia Sa toată fapta cea bună a credincioşilor acestei biserici.

    În acelaşi timp, în anul 2010 s-au implinit 20 de ani de când Părintele Ioan Bunea, cu harul primit de la Dumnezeu, păstoreşte această comunitate ortodoxă românească. Aşa cum am mai menţionat, contribuţia Prea Cucernicului Părinte la dezvoltarea activităţii spirituale în această parohie, dar şi în Toronto în general, este cu totul remarcabilă. Lucrurilor bune înfăptuite în ultimii 20 de ani nu fac decât să stea şi ele drept mărturie peste timp. Pentru întreaga activitate desfaşurată de-a lungul anilor scurşi de când a fost instalat oficial ca preot paroh al Bisericii Sfântul Gheorghe, activitate pusă în folosul Bisericii şi al comunităţii ortodoxe româneşti din Toronto, Părintelui Ioan Bunea i s-a conferit titlul de Preot Iconom Stavrofor - Purtător de Cruce de către Î.P.S. Sa Arhiepiscopul Nathaniel de la Episcopia de la Vatra Românească, reprezentată prin PS Sa Episcopul Vicar Irineu, la data de 18 iulie 2004. La recomandarea Arhiepiscopului Nathaniel, Sinodul Bisericii Ortodoxe din America - Orthodox Church of America - a acordat în sesiunea din 20-22 martie 2007 Părintelui Ioan Bunea rangul de "Archpriest", in româneşte "protopresbiter" sau "protopop" onorific.

*

    Cea mai mare realizare o considerăm a fi numărul mare de credincioşi care frecventează biserica duminică de duminică, numărul în continuă creştere al celor care ajută la organizarea diferitelor evenimente, liniştea şi mulţumirea din sufletele românilor din Toronto, că în sfârşit, suntem mai mulţi, mai buni şi mai uniţi, aşa cum este bine să fie "fraţii împreună". Toţi cei ce doresc unitatea tuturor românilor pe aceste meleaguri sunt rugaţi să se alăture Comunităţii "Sfântul Gheorghe" din Toronto, care împlineşte anul acesta 60 de ani de la înfiinţare.


Tur virtual al interiorului bisericii (cu mouse-ul se poate controla viteza de rotire)


Pagina principală | Biserica | Direcţii | Preot paroh | Program religios | Şcoala duminicală | Sala "Dacia" | Cărţi şi icoane | English version English
©1999- Biserica Ortodoxă Română Sfântul Gheorghe - Toronto
Ultima actualizare: 6 martie 2014
Pagină Web: www.RomanianChurchToronto.com