Sfântul Gheorghe Maica Domnului
Interiorul bisericii
Pagina principală Biserica Direcţii Preot paroh Program religios Şcoala duminicală Sala Dacia Cărţi şi icoane English version English
CanRom.jpg

Biserica Ortodoxă Română Sfântul Gheorghe

247 Rosethorn Ave.
Toronto ON, M6M 3K9
Tel.: 905-770-8529

- Scurt istoric -

    Existenţa românilor în Toronto a început să fie simţită abia după cel de-al II-lea război mondial. Un fir de tradiţie şi viaţă românească, totuşi, a existat şi înainte prin organizarea diferitelor manifestări româneşti de către un Club social. După stabilirea în Toronto a unui număr mai mare de români, veniţi între 1948 - 1954, s-a început o mai activă viaţă românească prin înfiinţarea Asociaţiei Religioase şi Culturale Române.
    Simţindu-se nevoia înfiinţării unei biserici, la Adunarea Generală din 31 ianuarie 1954 Asociaţia hotărăşte să se transforme în Biserica Ortodoxă Română cu hramul "Sfântul Gheorghe" şi să cumpere o Casă Românească în Toronto. Clădirea a fost găsită şi cumpărată cu suma de $21,500 la adresa 324 Broadview Ave. Românii care au garantat cumpărarea clădirii au fost următorii: Gheorghe Puşcaş, John Panda, Constantin Magirescu, Nicolae Baboi şi prof. Vasile Posteucă.
    La 16 mai 1954 Adunarea Generală alege ca preot paroh al parohiei pe teologul Nicolae Zelea, absolvent de teologie la Cernăuti, refugiat în Hamilton, Ontario. în 19 şi 20 iunie 1954 teologul Nicolae Zelea este hirotonit preot în Biserica Ortodoxă Română "Buna-Vestire" din Montreal (al cărei preot paroh era Pr. Petre Popescu), de Î.P.S. Sa Arhiepiscopul Grigore, în numele Î.P.S. Sale Mitropolitul Visarion Puiu, fost Mitropolit al Bucovinei şi Maramureşului.
    Duminică, 27 iunie 1954, are loc primul serviciu religios, prin oficierea Sfintei Liturghii de către primul preot paroh, proaspătul hirotonit, Părintele Nicolae Zelea, în Capela amenajată la Casa Română de la 324 Broadview Ave.
    La 29 octombrie 1954 Adunarea Generală a Parohiei a hotărât, în unanimitate, să intre sub jurisdicţia Prea Sfinţiei Sale Valerian Trifa de la Vatra Românească din Jackson, Michigan, S.U.A.
    Viaţa socială, culturală şi, mai ales, spirituală a românilor din Toronto, cu toate greutăţile începutului, încetul cu încetul, a continuat să se dezvolte.
    Un mare număr de români noi veniţi în Canada, din alte părţi sau din lagăre, au beneficiat de ajutorul Comunităţii Bisericii "Sfântul Gheorghe". Membrii ei, donând bani sau găzduind pe noii veniţi, care pe vremea aceea nu primeau nici un ajutor de la guvernul Canadei, s-au dovedit adevăraţi creştini şi patrioţi români, membrii de nădejde ai Bisericii "Sfântul Gheorghe".
     În anul 1957 a luat fiinţă, pe lângă parohie un Credit Union pentru ajutor reciproc.
   În anul 1963 s-a înfiinţat Reuniunea Doamnelor care, în decursul anilor a fost de un mare ajutor la organizarea diferitelor activităţi ale parohiei. Menţionăm că prima preşedintă a Reuniunii Doamnelor a fost D-na Ana Ştefănescu, originară din Arad, care a depus multă muncă pentru menţinerea vieţii parohiei.
    Printre personalităţile de seamă care au vizitat parohia, cu sediul la 324 Broadview Ave. menţionăm:
   - în anul 1959 Prea Sfinţia Sa Episcopul Valerian Trifa
   - în anul 1960, cu ocazia sărbătoririi Zilei de 10 Mai, Alteţa Sa Regală Prinţesa Ileana a României care, mai târziu avea să îmbrace haina monahală ajungând Stareţa Mănăstirii de la Ellwood City, PA, S.U.A.
    Tot atunci Prinţesa Ileana a fost invitată de onoare a Asociaţiei Clerului Ortodox din Toronto şi a luat parte la Manifestarea Ortodoxiei ţinînd o conferinţă religioasă la Massey Hall, Toronto.
    Personalităţi din viaţa politică care au vizitat parohia:
   - Excelenţa Sa D-nul Roland Michener, şeful Parlamentului Federal din Ottawa, care a ajuns apoi Ambasadorul Canadei în India şi, în cele din urmă, Guvernatorul General al Canadei
   - Primarii: Alan Tonks şi John White.

    Din lumea exilului românesc a vizitat parohia şi poetul Aron Cotrus.

    În anul 1970, parohia fiind într-o continuă dezvoltare, s-a cumpărat cu suma de $55,000 clădirea Bisericii Anglicane din 247 Rosethorn Ave., Toronto. Clădirea bisericii a fost amenajată ca locaş de cult ortodox şi binecuvântată de P.S. Sa Valerian Trifa în zilele de 23 si 24 aprilie 1971.
    Viaţa spirituală şi culturală continuă să se dezvolte şi, ca urmare, se infiinţează o mică Asociaţie a tineretului, parte din AROY (American Romanian Orthodox Youth - din cadrul Episcopiei).
    În anul 1972 se înfiinţează în cadrul parohiei Asociaţia Culturală Dacia care îşi desfăşoară activitatea neîntrerupt până astăzi.
    La 1 februarie 1981, împlinind vârsta de 65 de ani şi din motive de sănătate, Părintele Nicolae Zelea se pensionează.
    Se cuvine să menţionăm că, prin slujirea plină de devotament a Părintelui Zelea, s-au înfiinţat , în timp, şi parohiile "Sfântul Ioan Botezătorul" din Kitchener, "Sfântul Nicolae" din Ottawa şi "Sfânta Cruce" din London, toate în provincia Ontario. Pentru rodnica sa activitate Părintele Nicolae Zelea este hirotonit protopop onorific al Episcopiei de către P.S. Sa Nathaniel, noul Episcop al Episcopiei de la Vatra.

    La 1 februarie 1981 noul preot ales, Părintele Nicolae Tănase, îşi începe activitatea la Biserica "Sfântul Gheorghe", în Toronto, fiind transferat de la parohia "Sfântul Ioan Botezătorul" din Kitchener, ca preot administrator pe o perioadă de 2 ani. La 30 septembrie 1983 Părintele Tănase îşi anunţă demisia începând cu data de 15 noiembrie, dar în ziua de 5 noiembrie 1983 moare într-un tragic accident de maşină împreună cu preoteasa Anita Tănase, fiind regretaţi de toţi credincioşii. În locul lui a fost ales ca preot administrator Părintele Sterie Mihadas, pensionar, stabilit în Toronto.
    În anul 1986 a fost ales ca preot paroh permanent Preotul Mihai Handrabur, adus cu familia din Elveţia. Viaţa religioasă şi culturală a parohiei devine agitată, intrând într-un declin declanşat de acţiunile de fărâmiţare a diasporei ale guvernului dictaturii comuniste de la Bucureşti, care au reuşit, prin diferite persoane stabilite în Toronto, să strecoare neîncredere între români, mai ales între cei mai noi veniţi.

Biserica - exterior

    Pe fondul fărâmiţărilor în grupuri şi grupuleţe şi al intereselor "politice" de a distruge parohia "Sfântul Gheorghe" considerată dizidentă, fiind cea care s-a opus mereu guvernului de la Bucureşti, bunii credincioşi loiali parohiei au organizat, în primăvara anului 1990, concurs pentru alegerea unui nou preot paroh permanent. A fost ales părintele Ioan Bunea, născut în oraşul Victoria, judeţul Braşov, România, stabilit în Hamilton - Stoney Creek, Ontario, instalat oficial la 16 Septembrie de către P.S. Sa Episcopul Nathaniel Popp.
    Părintele Ioan Bunea este Licenţiat în Teologie, absolvind Facultatea de Teologie din Sibiu în anul 1979. A slujit ca diacon onorific şi apoi preot onorific pe seama Catedralei Arhiepiscopiei Sibiului între anii 1980-1987 timp în care a ocupat şi poziţia de arhivist în cadrul Arhivei Arhiepiscopiei Sibiului. La 5 septembrie 1987 Părintele Ioan Bunea vine în vizită la sora sa în Hamilton şi refuză să se mai întoarcă în România. Abia la 29 ianuarie 1990 reuşeşte să-şi reîntregească familia când, după doi ani şi jumătate de despărţire, preoteasa Mihaela şi cei doi fii Ciprian-Ioan şi Cătălin-Florentin sosesc pe pământ canadian. Mutându-se în Toronto şi-a început activitatea la biserica "Sfântul Gheorghe". Părintele Ioan a fost instalat oficial ca preot paroh al Bisericii Ortodoxe Române "Sfântul Gheorghe" din Toronto, la data de 16 septembrie 1990 de către Înalt Prea Sfinţia Sa Arhiepiscopul Nathaniel de la Episcopia Ortodoxă Română de la Vatra Romanească.

    Pe parcursul celor 20 de ani care au trecut de la instalarea părintelui Bunea, cu ajutorul Bunului Dumnezeu, Biserica noastră a cunoscut o perioadă înfloritoare, devenind un adevărat simbol al ortodoxiei româneşti ce contribuie la păstrarea religiei, culturii şi tradiţiilor strămoşeşti în comunitatea românilor de pe aceste meleaguri. De-a lungul celor 20 de ani, ne-am rugat împreună, am muncit împreună, căci depăşirea oricărui obstacol n-a fost posibilă decât prin unirea deplină a forţelor noastre şi prin credinţa că porunca duhovnicească "Toate câte le faceţi, spre slava lui Dumnezeu să le faceţi" va fi împlinită. Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie săvârşită permanent în Biserica noastră a fost hrana sufletească pe care am primit-o pentru a duce la bun sfârşit lucrarea noastră.

    Ne-am bucurat împreună la fiecare pas făcut înainte, iar oaspeţii noştrii dragi, care ne-au călcat pragul de-a lungul anilor, au fost şi ei parte la împlinirile noastre. ÎPS Sa Nathaniel, PS Sa Irineu, au fost in mijlocul nostru de nenumărate ori. Liturghiile arhiereşti săvârşite în această Biserică rămân puncte de reper pentru spiritualitatea românească din Toronto. I-am primit cu ospitalitate şi pe ÎPS Sa Mitropolitul Iosif, ÎPS Sa Arhiepiscopul Nicolae, numeroşi alţi preoţi, diaconi, slujitori ai credinţei noastre strămoşeşti şi ne-am rugat împreună în Biserica Sfântul Gheorghe. Parohia noastră a fost onorată de vizita facută în anul 1992 de către Majestatea Sa Regele Mihai I împreună cu Regina Ana şi Principesa Margareta.

Maica Domnului

    Aşa cum am mai spus, lucrarea de înfrumuseţare a Bisericii Sfântul Gheorghe s-a realizat pe parcursul ultimelor 2 decenii. Trebuie menţionat că toate lucrările de renovare şi înnoire a Bisericii noastre au fost iniţiate şi coordonate de Părintele Paroh Ioan Bunea. Bineînţeles că la aceasta dumnezeiască misiune au contribuit toţi cei ce din inimă au ajutat prin generoase donaţii sau prin efort şi muncă. Părintele Ioan Bunea, nu numai că a iniţiat aceste lucrări, dar a şi participat activ la executarea lor, prin muncă voluntară, alături de membrii familiei sale şi de alţi numeroşi enoriasi.

    Între anii 1997 şi 1999, întreaga Biserică a fost împodobită cu pictură murală de inspiraţie ortodox-bizantină. O pictură bisericească are după cum ştim 3 funcţii principale: didactică, estetică, dar mai ales harică, care este împlinită prin însăşi sfinţirea Bisericii, prin puterea Duhului Sfânt. Execuţia acestei splendide realizări spirituale şi în aceeaşi masură artistice, aparţine iconografului Nicolae Enachi din Toronto. Dispunerea icoanelor în Biserica Sfântul Gheorghe este conformă cu regulile ortodoxe, îmbinând armonios icoanele ce infăţişeaza marile praznice împărăteşti, cu alte secvenţe din Sfânta Scriptură precum şi cu icoane ale sfinţilor prăznuiţi de Biserica Ortodoxă.

Iconostas

    În acelaşi registru iconografic, imaginea Bisericii noastre s-a întregit prin montarea la sfârşitul anului 2002 a unui nou iconostas realizat după un proiect aparţinând Preotului Ioan Bunea. Structura de lemn sculptat a fost executată în România de către un grup de sculptori din regiunea Târgu Neamţ. Stilul tradiţional românesc al acestor sculpturi se îmbină armonios cu pictura iconostasului, realizată tot in România de către pictorul Marian Verza din Sibiu. Aceeaşi echipă de sculptori din România au executat şi cele două scaune arhiereşti precum şi stranele, băncile şi ulterior ferestrele interioare, tot după proiectele părintelui paroh.
    Trebuie menţionate aici şi alte lucrări aferente executate în interiorul Bisericii: soleea de granit, pardoseala din plăci de porţelan, lambriuri de granit şi marmură, precum şi montarea Sfintei Mese din altarul Bisericii, toate acestea concepute de părintele Bunea, cu ajutorul voluntar şi donaţiile membrilor şi susţinătorilor parohiei.

    În prima parte a anului 2004, având la bază viziunea arhitecturală a Părintelui Ioan Bunea, s-a definitivat şi proiectul de extindere a clădirii Bisericii în părţile de nord şi vest. Executarea acestor lucrări a început un an mai târziu, în anul 2005. Au fost câţiva ani de muncă intensă şi efort uman dar şi financiar. Cu ajutorul Bunului Dumnezeu, membrii parohiei noastre au reuşit să treacă peste toate greutăţile şi iată că şi această importantă lucrare a fost finalizată şi platită integral. Imaginea exterioară a Bisericii a fost cu totul schimbată în bine printr-o noua faţadă a intrării în Biserică pe partea de nord, dar şi prin înălţarea celor 3 turle executate in stil ortodox tradiţional, deasupra acestei noi intrări. În anul 2010 s-a montat şi uşa principală a Bisericii, frumos executată în lemn masiv de stejar. S-au creat astfel noi spaţii interioare aferente (frumos decorate cu icoane donate de fondatorii acestei Biserici şi recondiţionate), s-au renovat scările interioare, dar s-a instalat şi un lift modern pentru a veni în ajutorul celor mai in vârstă, a celor bolnavi sau a celor cu copii mici. Se cuvine să remarcăm ajutorul acordat la executarea lucrărilor, în calitate de preşedinţi ai Consiliului Parohial, de domnii Ioan Haba şi Petru Dalea.

    Activităţile cultural-artistice, istorico-comemorative dar şi serbările de Crăciun ale copiilor din parohia noastră se desfăşoară în sala cunoscută sub numele de "Sala Dacia". Această incintă a fost integral renovată între anii 1994 şi 1996, pe baza unui proiect realizat de arhitectul George Coicea din Toronto, lucrările fiind executate prin voluntariat de bunii credincioşi sub supravegherea părintelui Ioan Bunea şi a domnilor Dan Chirtu, Ioan Haba şi Petru Dalea în calitate de preşedinţi ai Consiliului Parohial. Tapetarea pereţilor, renovarea tavanului, montarea coloanelor decorative, instalarea de candelabre şi ferestre noi, renovarea întregii bucătării aferente, pardoseala cu plăci de granit dar şi montarea unei scene permanente, fac din Sala Dacia un ambient plăcut pentru întrunirile membrilor acestei parohii. Aşa cum am mai menţionat, sărbătorile dedicate Hramului Bisericii, Zilei Unirii Principatelor din 24 Ianuarie, Zilei Unirii Basarabiei cu România din 27 martie, Zilei Naţionale a României din 1 Decembrie, precum şi numeroase alte banchete, spectacole, petreceri de Revelion, organizate de Consiliul Parohial, Asociatia Dacia, Comitetul doamnelor şi Asociaţia seniorilor, în folosul Bisericii, sunt parte integrantă a vieţii în comunitatea româneasca Sfântul Gheorghe din Toronto. La acestea se adaugă încântătoarele Serbări Anuale de Crăciun susţinute de elevii Şcolii Duminicale coordonate fără întrerupere din 1990 încoace de Preoteasa Mihaela Bunea.

    În cadrul Sfintei Liturghii de duminică sau de la marile sărbători de peste an, un rol important îl are corul bisericii, Vox Dacis. Glasurile acestor inimoşi membrii ai parohiei noastre se împletesc armonios în cadrul cântărilor liturgice dar pot fi ascultate şi cu ocazia Concertului de Colinde ce este organizat anual în preajma Sfintei Sărbători de Crăciun. Contribuţia dirijorilor Bogdan Jivan, Andreea Coza, Oana Coza, Doru Deboveanu, Victoria Iancu şi Aurica Costinescu a fost definitorie la formarea unui cor unitar ale cărui performanţe se îmbunătăţesc de la an la an. Dăruirea acestor oameni ca şi a membrilor corului este de remarcat pe deplin şi este răsplătită cu aplauzele noastre la fiecare Concert Vox Dacis.

Sărbătoarea românilor

    Trebuie să menţionăm şi o altă activitate majoră prin care comunitatea românească Sfântul Gheorghe din Toronto se face remarcată în societatea multiculturală a acestei mari metropole nord-americane. Inaugurată la 25 septembrie 2004, cu ocazia aniversării a 50 de ani de existenţă a comunităţii româneşti din Toronto, din iniţiativa Părintelui Ioan Bunea, Sărbătoarea Românilor se înscrie ca manifestare principală a comunităţii româneşti în Toronto, la ea luând parte an de an numeroşi români din această zonă dar şi numeroşi curioşi de alte naţionalităţi. Programul variat susţinut de artişti români stabiliţi în Canada şi Statele Unite, dar şi invitaţi din România, oferă publicului spectator un crâmpei de cultură românească autentică pe aceste meleaguri îndepărtate. Spectacolele de dansuri populare româneşti susţinute de ansambluri din Ontario, Quebec dar şi Ohio USA, sunt probabil punctul de reper al acestor aşteptate festivaluri anuale. Standurile expoziţionale cu produse româneşti întregesc imaginea unui festival autentic în aer liber, găzduit iniţial de Dundas Square în downtown Toronto şi ulterior de Mel Lastman Square în North-York.

    În acelaşi registru de prezentare a tradiţiilor noastre strămoşeşti se înscrie şi participarea an de an la expoziţia organizată de primăria Toronto sub titulatura "Easter Around the World". Asociaţia Culturala Dacia aferentă parohiei noastre reprezintă cu succes comunitatea românească, standul expoziţional fiind mereu apreciat de vizitatorii români şi canadieni.

    Aşadar, s-au implinit 57 de ani de existenţă a comunităţii noastre. 57 de ani de muncă şi rugăciune, jertfă şi răbdare. 57 de ani în care numărul celor care au intrat în Biserica "Sfântul Gheorghe" din Toronto a fost foarte mare. La fiecare aniversare ne aducem aminte cu drag de toţi şi le mulţumim că au fost alături de noi, ca enoriaşi, ca oaspeţi sau ca simpli trecători. Se cuvine să ne aducem aminte şi de cei care nu mai sunt printre noi, care de-a lungul anilor au ţinut aprinsă flacăra ortodoxiei româneşti în Toronto. Jertfa acestor adevăraţi creştini români nu va fi uitată niciodată, iar memoria înaintaşilor va fi veşnic păstrată în inimile tuturor românilor de pe aceste meleaguri. Ne rugăm la Bunul Dumnezeu ca să răsplătească în împărăţia Sa toată fapta cea bună a credincioşilor acestei biserici.

    În acelaşi timp, în anul 2010 s-au împlinit 20 de ani de când Părintele Ioan Bunea, cu harul primit de la Dumnezeu, păstoreşte această comunitate ortodoxă românească. Aşa cum am mai menţionat, contribuţia Prea Cucernicului Părinte la dezvoltarea activităţii spirituale în această parohie, dar şi în Toronto în general, este cu totul remarcabilă. Lucrurilor bune înfăptuite în ultimii 20 de ani nu fac decât să stea şi ele drept mărturie peste timp. Pentru întreaga activitate desfaşurată de-a lungul anilor scurşi de când a fost instalat oficial ca preot paroh al Bisericii Sfântul Gheorghe, activitate pusă în folosul Bisericii şi al comunităţii ortodoxe româneşti din Toronto, Părintelui Ioan Bunea i s-a conferit titlul de Preot Iconom Stavrofor - Purtător de Cruce de către Î.P.S. Sa Arhiepiscopul Nathaniel de la Episcopia de la Vatra Românească, reprezentată prin PS Sa Episcopul Vicar Irineu, la data de 18 iulie 2004. La recomandarea Arhiepiscopului Nathaniel, Sinodul Bisericii Ortodoxe din America - Orthodox Church of America - a acordat în sesiunea din 20-22 martie 2007 Părintelui Ioan Bunea rangul de "Archpriest", in româneşte "protopresbiter" sau "protopop" onorific.

    2010, 12 septembrie - La această dată, parohia “Sfântul Gheorghe” din Toronto a primit din partea Episcopiei de la Vatra Românească racla cu Sfinte Moaşte a 4 mari Sfinţi prăznuiţi de Biserica Ortodoxă: Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de Biruinţă - Patronul Bisericii, Sfântul Ierarh Ioan Gură de Aur - Arhiepiscopul Constantinopolului, Sfântul Mare Mucenic şi Tămăduitor Pantelimon, Sfântul Ierarh Nectarie Taumaturgul (vindecătorul de cancer). Începând cu anul 2010, racla a fost aşezată în interiorul Bisericii, toţi credincioşii având posibilitatea să îngenuncheze şi să se roage la Moaştele Sfinţilor.

    2011-2013 - Începând cu anul şcolar 2011-2012, cu suportul Părintelui Ioan Bunea şi al Preotesei Mihaela (Directoarea Şcolii Duminicale) s-a înfiinţat o clasă nouă dedicată tinerilor adolescenţi cu vârstele între 11 si 18 ani. Programul educativ-religios săptămânal al acestei clase a fost încredinţat domnului Cristian Zamrii (la acea dată student la Facultatea de Teologie). Prima iniţiativă îmbrăţişată cu mult entuziasm de aceşti tineri a fost reluarea tradiţiei colindatului pe la casele enoriaşilor parohiei în ziua Ajunului Crăciunului, activitate care continuă şi în prezent sub coordonarea soţilor Eliza şi Cristian Zamrii.

Colind

    În anul 2013, după 23 de ani activitate neîntreruptă, duminică de duminică, pentru menţinerea vie a limbii române şi a credinţei creştin ortodoxe în rândul copiilor din parohia noastră, Preoteasa Mihaela Bunea decide să se retragă de la coordonarea Şcolii Duminicale înfiinţată chiar de domnia sa în anul 1990. Doamna Eliza Ghinea-Zamrii a fost desemnată să coordoneze activitatea Şcolii în anul şcolar 2013-2014. Odată cu absolvirea cursurilor teologice de masterat (Master in Theological Studies), domnul Cristian Zamrii este numit Director al Şcolii Duminicale începând cu anul 2015.

    Din anul 2013, Şcoala Duminicală a beneficiat şi de o nouă sală de clasă amenajată în extinderea parţii de nord a clădirii finalizată în anul 2008. Astfel, misiunea educativ-religioasă a continuat cu succes pentru toţi copiii (4-10 ani) şi tinerii (11-18 ani) din parohia noastră. Prin dăruirea şi efortul îndrumătorilor voluntari ai acestei şcoli din ultima perioadă (doamnele Eliza Ghinea Zamrii, Cristina Teoderaşcu, Alina Pătra, Melania Puşcaş, Anca Popa şi domnul Cristian Zamrii) cursurile ambelor clase s-au desfăşurat fără întrerupere, iar activităţile organizate s-au diversificat. Pe lângă tradiţionala serbare de Crăciun, începând cu anul 2014 se desfăşoară Serbarea de sfârşit de an şcolar (în luna iunie), iar din anul 2017 se organizează şi “Gala Mărţişorului” (un talent show oferit în prima duminică a lunii martie). De asemenea, elevii Şcolii Duminicale participă cu scurte programe poetice şi corale şi la alte activităţi organizate de comunitatea noastră pe parcursul anului. La sfârşitul fiecărui an şcolar, pe lângă premierea tuturor elevilor Şcolii Duminicale, sunt sărbătoriţi şi absolvenţii din acel an (tinerii care au împlinit 18 ani); primii absolvenţi au fost: Edward Bangala şi Andrei Iorga (2016), Ana-Maria Zamrii (2018), Mara Boldiş şi Maria Mihu (2019).

    2013 - În acest an, tot în extinderea părţii de nord a clădirii, terminată în anul 2008, şi-a început activitatea şi un mic magazin de cărţi şi obiecte religioase. Pe lângă Biblii, Psaltiri, cărţi de rugaciuni şi scrieri teologice, cei ce doresc pot procura şi frumoase icoane realizate de către călugării români din mânăstirile de la Muntele Athos (Grecia). Cu mult suflet şi dăruire, domnii Titu Blaga şi Gheorghe Teoderaşcu se ocupă de administrarea acestui magazin, adevărată oază de ortodoxie pentru toţi credincioşii ce intră în Biserica “Sfântul Gheorghe” din Toronto.

    2014, 20-21 septembrie - În aceste zile Biserica Ortodoxă Română “Sfântul Gheorghe” din Toronto a organizat aniversarea a 60 de ani de existenţă. Evenimentul a fost de mare importanţă căci, după mulţi ani de efort uman şi material depus de enoriaşii acestei parohii, sub păstorirea Părintelui Ioan Bunea, pentru înfrumuseţarea acestui adevărat lăcaş al Domnului nostru Iisus Hristos, venise timpul pentru o resfinţire a clădirii Bisericii.

    Astfel, în după amiaza zilei de 20 septembrie, au sosit pentru oficierea acestei ceremonii, urmată de Slujba Vecerniei, înalţi oaspeţi de la Episcopia de la Vatra Românească: Înalt Preasfinţia Sa Arhiepiscopul Nathaniel însoţit de P.S. Sa Episcopul Irineu, Părintele Vicar Dan Hoarşte şi Părintele Vicar David Oancea. Înalţilor oaspeţi şi Părintelui Paroh Ioan Bunea, li s-au alăturat şi un sobor de preoţi format din: Pr. Dumitru Ichim (Kitchener), Pr, Ionel Cudriţescu (Toronto), Pr. Antonel Dumitru şi Pr. Ştefan Morariu (Aurora), Pr. Ciprian Paşca (Thornhill), Pr. Cornel Sârjiţă (Niagara), Pr. Viorel Tencaliuc (Toronto), Pr. Vasile Aileni (Toronto), Pr. Ioan Rădulescu (Stoney Creek), Pr. Diacon Dan Chirtu. După programul religios de sâmbătă seara, Consiliul Parohial (al cărui preşedinte era domnul Ioan Haba), în colaborare cu Asociaţia Doamnelor (preşedintă doamna Georgeta Petrescu), a organizat în sala “Dacia” o masă de obşte pentru toţi cei prezenţi, oaspeţi şi enoriaşi. Cu această ocazie, o parte dintre elevii Şcolii Duminicale, îndrumaţi de domnul Cristian Zamrii, au prezentat un program aniversar alcătuit din poezii şi pricesne româneşti.

    Duminica, 21 septembrie, mulţi credincioşi au participat la Sfânta Liturghie Arhierească oficiată de Î.P.S. Sa Arhiepiscopul Nathaniel alături de un sobor de preoţi. Masa festivă organizată cu ocazia aniversării a 60 de ani de existenţă a acestei parohii a fost găzduită de Meridian Banquet Hall. La acest eveniment, pe lângă prezenţa înalţilor oaspeţi de la Episcopia de la Vatra, au participat şi doamna Antonela Marinescu, Consul General al României la Toronto, precum şi domnul Corneliu Chişu, membru al Parlamentului Federal de la Ottawa, care a adresat felicitări şi din partea Primului Ministru al Canadei de atunci, domnul Stephen Harper.

    2018 - Începând din luna februarie, la iniţiativa Părintelui Ioan Bunea, tinerii de la Şcoala Duminicală (susţinuţi şi de părinţi) au reluat tradiţia dansurilor populare din trecut. Cu multă răbdare şi dăruire, doamna Rodica Balaci îi pregăteşte pe aceşti tineri în a deprinde măiestria dansului popular din mai multe regiuni folclorice româneşti. Chiar dacă grupul actual este încă mic (cei 6 dansatori sunt Cristina Amăriuţei, Laura Deboveanu, Nicole Pătra, Nicholas Andrei, Alex Balaci şi Vlad Zamrii), ei au suţinut deja 3 reprezentaţii în cadrul parohiei noastre.

Parastas

    2018, 1 decembrie - Ca în fiecare an, Ziua Naţională a României a fost sărbătorită în sânul comunităţii “Sfântul Gheorghe” din Toronto. Totuşi, aniversarea din 2018 a avut o şi mai mare importanţă datorată împlinirii a 100 de ani de la înfăptuirea României Mari. Astfel, una dintre manifestările de amploare organizate cu această ocazie de românii din Canada a fost cea a parohiilor reunite din Metro Toronto şi sudul Provinciei Ontario, ceremonie găzduită de Biserica Ortodoxă Română “Sfântul Gheorghe” din Toronto. Slujba parastasului pentru eroii neamului precum şi slujba de Te-Deum de mulţumire şi laudă adusă lui Dumnezeu, au fost săvârşite de un sobor de preoţi compus din Părintele Paroh Ioan Bunea, Pr. Florian Ene (Aurora) - iniţiatorul acestei manifestări aniversare, Pr. Protopop Ionuţ Maerean (Kitchener), Pr. Antonel Dumitru şi Pr. Ştefan Morariu (Toronto), Pr. Petre Busuioc (Oshawa), Pr. Vasile Aileni (Toronto), Pr. Ciprian Paşca (Shomberg), Pr. Cornel Sârjiţă (Niagara), Pr. Dan Chirtu (Markham).

Aniversare Unire

    Recepţia, la care au participat peste 200 de persoane, a fost găzduită de sala “Dacia” împodobită în straie de sărbătoare. Printre invitaţi s-au numărat şi domnul Daniel Ene, Consul General al României la Toronto şi domnul Tony Ruprecht, politician canadian de origine română. Toţi participanţii au interpretat cântecele patriotice tradiţionale alături de Corala “Armonia” (dirijor Augustin Medan), de corul parohiei din Aurora (îndrumat de Părintele Florian Ene), de corul de tineret al parohiei “Sfântul Gheorghe” (coordonat de Eliza şi Cristian Zamrii), dar şi de preoţii Antonel Dumitru, Ştefan Morariu, Vasile Aileni şi Florian Ene. O adevărată sărbătoare în unitate a românilor creştin-ortodocşi din această zonă.

    Se cuvine să menţionăm efortul depus în ultimii ani pentru coordonarea multor activităţi din comunitatea acestei parohii (amintim aici şi 3 evenimente devenite deja tradiţionale şi care se bucură de mare succes în fiecare an: “Balul Mustului” din luna octombrie, petrecerea Revelionului, picnicul de la Symeon/Magna Park din luna iulie) de către domnul Cristian Mateş (preşedintele Consiliului Parohial), doamna Simona Andrei (preşedinta Asociaţiei Doamnelor), domnii Marius Bangala (vice-preşedinte), Dumitru Doncev (epitrop şi administrator) şi Gheorghe Teoderaşcu (controlor), ajutaţi de membrii Consiliului Parohial.

    Sfânta Liturghie a fost hrana sufletească dăruită tuturor enoriaşilor prin harul primit de la Dumnezeu de Părintele Paroh Ioan Bunea, acesta fiind ajutat în ultimii ani la strană de domnii Ovidiu Cozubaş, Bogdan Stoenescu, Alexandru Tomescu, Ilie Puşcaş, Alexandru Solomon, Emanuel Istrate, de Corul Bisericii dirijat de profesorul Nicolae Chirilă, dar şi de băieţii de altar, Edward Bangala, Andrei Iorga, Paul Mateş, Vlad Zamrii, Alexander Boldiş, Nicholas Andrei şi Alex Balaci.

    S-au scurs 65 de ani de muncă, rugăciune şi răbdare; 65 de ani în care membrii acestei parohii au trudit demonstrând iubire către aproape şi către Dumnezeu care i-a răsplatit cu sănătate şi putere să termine ce au început. Noi, cei ce am clădit cu credinţă în Dumnezeu, păstrăm speranţa şi gândul cel bun din Ziua Împlinirii.

    Cea mai mare realizare o considerăm a fi numărul mare de credincioşi care frecventează biserica duminică de duminică, numărul în continuă creştere al celor care ajută la organizarea diferitelor evenimente, liniştea şi mulţumirea din sufletele românilor din Toronto, că în sfârşit, suntem mai mulţi, mai buni şi mai uniţi, aşa cum este bine să fie "fraţii împreună".

Tur virtual al interiorului bisericii (cu mouse-ul se poate controla viteza de rotire)

Interior biserica

Interior biserica

Interior biserica

Interior biserica

Interior biserica

Interior biserica

Pag103.jpg

Pag63.jpg

Pag64.jpg

Pag65.jpg


Pagina principală | Biserica | Direcţii | Preot paroh | Program religios | Şcoala duminicală | Sala "Dacia" | Cărţi şi icoane | English version English
©1999- Biserica Ortodoxă Română Sfântul Gheorghe - Toronto
Ultima actualizare: 15 mai 2020