Sfântul Gheorghe Maica Domnului
Interiorul bisericii
Pagina principală Biserica Direcţii Preot paroh Program religios Şcoala duminicală Sala Dacia Cărţi şi icoane English version English
Preot iconom stavrofor Ioan Bunea

Preot paroh: Archpriest Ioan Bunea
Tel.: 905-770-8529
E-mail: ibunea@rogers.com

    Părintele Ioan Bunea a fost ales prin concurs, în primăvara anului 1990, preot paroh permanent al Bisericii Ortodoxe Române "Sfântul Gheorghe" din Toronto şi a fost instalat oficial la 16 Septembrie 1990 de către P.S. Sa Episcopul Nathaniel Popp.

    Născut în oraşul Victoria, judeţul Braşov, România, Părintele Ioan Bunea este Licenţiat în Teologie, absolvind Facultatea de Teologie din Sibiu în anul 1979. A slujit ca diacon onorific şi apoi preot onorific pe seama Catedralei Arhiepiscopiei Sibiului între anii 1980-1987 timp în care a ocupat şi poziţia de arhivist în cadrul Arhivei Arhiepiscopiei Sibiului. La 5 septembrie 1987 Părintele Ioan Bunea vine în vizită la sora sa în Hamilton şi refuză să se mai întoarcă în România. Abia la 29 ianuarie 1990 reuşeşte să-şi reîntregească familia când, după doi ani şi jumătate de despărţire, preoteasa Mihaela şi cei doi fii Ciprian-Ioan şi Cătălin-Florentin sosesc pe pământ canadian. Mutându-se în Toronto şi-a început activitatea la biserica "Sfântul Gheorghe".

    Cu răbdare, muncă şi multă dăruire, s-a început reorganizarea parohiei, refuzându-se cu fermitate amestecul asociaţiilor cu caracter politic în viaţa religioasă şi administrativă a parohiei. Făcând din Biserica Sfântul Gheorghe un adevărat locaş de rugăciune, un loc unde românii din Toronto se adună, cu încredere unii în alţii, într-o adevărată comunitate plină de spiritualitate creştinească şi românească, părintele Ioan Bunea, ajutat de bunii credincioşi, membrii loiali de la înfiinţarea parohiei şi, mai ales, de noii veniţi, a reuşit să creeze premizele dezvoltării în continuare a parohiei şi a Comunităţii românilor. Astfel, cu donaţii şi multă muncă, s-a renovat întreaga clădire a bisericii: acoperiş nou, gard de fier, renovare completă a incintei bisericii împodobită cu pictură nouă executată de iconograful Nicolae Enachi şi pictorul sibian Marian Verza. Dupa proiectele părintelui Bunea s-au executat: o adiţie nouă cu trei turle în partea de nord a clădirii Bisericii, iconostas nou şi strane, pardoseală de granit şi plăci de porţelan şi marmură. S-a executat de asemenea şi o renovare generală a "Centrului Cultural Dacia", cu coloane, tapet pe perete şi candelabre, mese şi scaune noi, după un frumos proiect al arhitectului George Coicea actualmente in Spania. Parintele Bunea nu numai ca a initiat, proiectat şi supravegheat lucrările, dar a şi luat parte activă la executarea lor.

    Pentru întreaga sa activitate şi muncă desfăşurată împreună cu bunii credincioşi ai Bisericii Sfântul Gheorghe părintele Ioan Bunea a fost ridicat la rangul de "arhiprist" - protopresbiter sau protopop onorific - prin Binecuvântarea înalt Prea Sfinţitului Nathaniel recunoscut şi de Biserica Ortodoxa din America - "OCA", iar Prea Sfinţitul Episcop Irineu a acordat distincţia de preot iconom stavrofor din partea Episcopiei de la Vatra.

Pag114.jpg

    Preacucernicul Părinte Ioan Bunea este Preot Paroh al Bisericii Ortodoxe Române “Sfântul Gheorghe” din Toronto din anul 1990. Aşadar, se vor împlini curând 30 de ani de păstorie a comunităţii ortodoxe din această parohie. De aceea, în Albumul Aniversar dedicat celei de-a 65-a aniversări a Bisericii “Sfântul Gheorghe” din Toronto cuprindem şi câteva note din biografia Părintelui Paroh Ioan Bunea.

    Aşadar, la 1 ianuarie 1955 s-a născut Ioan, al treilea copil al familiei Elena şi Ilie Bunea din oraşul Victoria, aflat în judeţul Braşov, România. Fratele mai mare se numeşte Ilie şi locuieşte în oraşul natal, în timp ce sora mijlocie, Livia, este stabilită în oraşul Hamilton, aflat în provincia Ontario, Canada.

    Urmând chemarea lăuntrică de a cerceta şi aprofunda religia creştin-ortodoxă, moştenită din străbuni, în anul 1979, Părintele Ioan Bunea a absolvit Institutul Teologic Universitar din Sibiu. După absolvirea facultăţii, Părintele Ioan a slujit ca diacon onorific (1980-1986) şi apoi ca preot onorific (1986-1987) la Catedrala Mitropolitană din Sibiu, România. Între anii 1980 şi 1987, Preacucernicia Sa a fost arhivist la Arhiepiscopia Sibiului şi Mitropolia Ardealului, în cadrul secţiei arhivă-registratură.

    Pe plan personal, Părintele Ioan Bunea s-a căsătorit la 8 octombrie 1978 cu Mihaela Fulea, originară din oraşul Sibiu, absolventă a Facultăţii de Filologie din Sibiu, la secţia Engleză-Română. Bunul Dumnezeu i-a binecuvântat cu doi fii: Ciprian Ioan (5 februarie 1980) şi Cătălin Florentin (16 aprilie 1981).

    La data de 5 septembrie 1987, Părintele Ioan Bunea soseşte în Canada, în vizită la familia surorii sale şi decide să nu se mai întoarcă în România, unde continua să fie o viaţă grea din cauza regimului totalitar de atunci. Abia la 29 ianuarie 1990, după căderea conducerii comuniste din România, după mai bine de 2 ani de despărţire, Părintele Ioan reuşeşte să-şi reîntregească familia, Preoteasa Mihaela împreună cu cei doi fii ai lor sosind în Canada.

    În urma numirii sale în şedinţa Adunării Generale a membrilor parohiei (convocată la data de 10 iunie 1990), Părintele Ioan Bunea este instalat oficial ca preot paroh al Bisericii Ortodoxe Române “Sfântul Gheorghe” din Toronto la data de 16 septembrie 1990 de către Î.P.S. Sa Arhiepiscopul Nathaniel de la Episcopia Ortodoxă Română de la Vatra Românească.

Pag112.jpg

    Aşa după cum este menţionat şi în istoricul Bisericii, în cei aproape 30 de ani păstorie, parohia a cunoscut o dezvoltare continuă, Părintele Ioan Bunea aducându-şi o mare contribuţie la aceasta. Astfel, conform proiectelor realizate de Preacucernicia Sa, Biserica “Sfântul Gheorghe” a căpătat o nouă şi înfrumuseţată imagine interioară, dar şi exterioară. Părintele Ioan Bunea nu numai că a iniţiat multe dintre aceste lucrări, dar a şi participat activ la executarea lor, prin muncă voluntară, alături de membrii familiei sale şi de alţi numeroşi enoriaşi.

    Trebuie menţionat că Părintele Ioan Bunea, alături de Preoteasa Mihaela, a fost şi este mereu prezent la diferitele manifestări istorice, cultural artistice organizate de comunitatea acestei parohii, Preacucernicia Sa fiind de multe ori iniţiatorul acestor evenimente care pe deoparte cinstesc memoria înaintaşilor, dar în acelaşi timp promovează păstrarea culturii, tradiţiilor şi obiceiurilor strămoşeşti de către tânăra generaţie în contextul multiculturalismului canadian.

    Pentru întreaga activitate desfăşurată de-a lungul anilor în folosul Bisericii lui Hristos şi a comunităţii ortodoxe româneşti din Toronto, Părintele Ioan Bunea a fost onorat la data de 18 iulie 2004 cu titlul de Preot Iconom Stavrofor - Purtător de Cruce de către Episcopia Ortodoxă Română de la Vatra Românească. La data de 22 martie 2007, Părintele Paroh Ioan Bunea a fost ridicat la rangul de Protopresbiter (Protopop Onorific) conform hotărârii Sinodului Bisericii Ortodoxe din America întrunit la acea dată.

    Enoriaşii parohiei “Sfântul Gheorghe” din Toronto au fost mereu alături de Părintele Paroh Ioan Bunea, bucurându-se împreună la fiecare realizare sau activitate din cadrul acestei comunităţi, considerată pe drept cuvânt “Biserica Mamă” a ortodoxiei româneşti din acest oraş.

    În acelaşi timp, membrii acestei comunităţi s-au bucurat alături de familia Părintelui Ioan Bunea şi la evenimente deosebite din familia sa precum aniversarea a 25 de ani de căsătorie, aniversări onomastice sau a zilelor de naştere, căsătoriile religioase ale celor doi fii ai familiei Bunea, precum şi încreştinarea (prin săvârşirea Tainei Botezului) a nepoţilor care au venit pe lume în ultimii ani.

    În anul 2019, la cei 65 de ani aniversaţi de Biserica “Sfantul Gheorghe”, enoriaşii acestei parohii doresc să mulţumească Bunului Dumnezeu pentru toate binefacerile înfăptuite în toţi aceşti ani. De asemenea, mulţumirile membrilor acestei comunităţi se îndreaptă şi către Părintele Ioan Bunea care păstoreşte cu multă dăruire această parohie de aproape 30 de ani pe calea dreaptă a credinţei creştin-ortodoxe strămoşeşti.

preot2.jpg

preot3.jpg

Pag116.jpg

Pag152.jpg

Pag153.jpg

preot4.jpg

preot5.jpg

Gramata


Pagina principală | Biserica | Direcţii | Preot paroh | Program religios | Şcoala duminicală | Sala "Dacia" | Cărţi şi icoane | English version English
©1999- Biserica Ortodoxă Română Sfântul Gheorghe - Toronto
Ultima actualizare: 15 mai 2020